Aktuality

31. 10. 2018, Diaděti v pořadu TV Nova

Včera odvysílala TV Nova ve svém pořadu Víkend reportáž o životě dětí s diabetem. V pořadu vystoupil také předseda našeho sdružení JUDr. Václav Letocha. Zde můžete pořad Víkend shlédnout, téma diaděti je hned v první reportáži:

http://tn.nova­.cz/…ho-typu.html

20. 05. 2018, NOVÉ PUBLIKACE pro členy sdružení

Vážení členové Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR,

oznamuji Vám, že jsme nakoupili za zvýhodněnou cenu následující dvě nejnovější publikace:

 1. Flexibilní léčba diabetes mellitus

  Autoři: MUDr. David Neumann, MUDr. Ludmila Brázdová, MUDr. Klára Picková

  Vydavatelství Mladá fronta, Praha 2017

  Cena pro člena sdružení: 90,– Kč

  (nové přístupy k léčbě)

 2. Jak počítat sacharidy

  Autoři: prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, MUDr. Klára Picková

  Vydavatelství Maxdorf, Praha 2018

  Cena pro člena sdružení: 200,– Kč

  ( výměnná jednotka = 10 g sacharidů)

Poštovné za jednotlivou knihu nebo za obě dohromady je 30,– Kč. Zaplatíte přiloženou složenkou. Budete-li platit přímo z účtu, nezapomeňte opsat variabilní symbol ze složenky, abychom platbu identifikovali.

Objednávejte výhradně mailem na info (zavinac) di­adeti.cz

JUDr. Václav Letocha, předseda sdružení

27. 07. 2017, Upozornění společnosti Novo Nordisk

Společnost Novo Nordisk, s.r.o. nás požádala o zveřejnění následující informace:

Společnost Novo Nordisk A/S zjistila, že pouzdro inzulinové zásobní vložky používané u pera NovoPen Echo®, pokud je vystaveno některým chemikáliím, například některým čisticím prostředkům, v malém počtu šarží může prasknout nebo se rozlomit. Pero NovoPen Echo® používají k inzulinové léčbě pacienti s cukrovkou.

Společnost Novo Nordisk vyzývá pacienty s cukrovkou, kteří používají pero NovoPen Echo® z jedné z dotčených šarží, aby pouzdro zásobní vložky vyměnili, protože některá z nich mohou být poškozena.

Podrobnější informace naleznete na webových stránkách naší společnosti www.novonordis­k.cz.

Bezpečnost pacientů je pro společnost Novo Nordisk nesmírně důležitá. Usilujeme o výrobu a distribuci co nejkvalitnějších produktů. Upřímně se omlouváme za tuto nešťastnou situaci a za možné nepříjemnosti, které může tato situace způsobit.

Novo Nordisk, s.r.o.

06. 02. 2017, Video - měření glykémie a aplikace inzulínu na diatáboře

https://www.y­outube.com/wat­ch?…

Vážení rodiče,

shlédnutím videa se můžete seznámit, jak lze v prostředí běžného denního letně-táborového provozu, soutěží, her, společného stravování apod. měřit glykémie a aplikovat inzulín:

 • jak sestavit inzulínové pero
 • jak nasadit a měnit jehlu
 • způsoby aplikace inzulínu do podkoží
 • praktické ukázky vpichu
 • doporučená místa vpichu v závislisti s následnou fyzickou zátěží
 • bezpečná manipulace s jehlou, bezpečná likvidace
 • hrozící a skutečné ucpání jehly, předcházení a řešení
 • převádění jídel na výměnné jednotky

atd.

Vše je doplněno přirozenými „reportážními“ vstupy účastníků tábora i odborníků, kteří jsou součástí tábora, s následným komentářem známé osobnosti. Máte možnost porovnat si, jak to děláte vy a případně se i poučit.

JUDr. Václav Letocha, předseda sdružení

10. 12. 2016, Vyhodnocení výtvarné soutěže Měníme diabetes prostřednictvím umění

Dne 2. prosince 2016 se v Písecké bráně v Praze konalo vyhodnocení výtvarné soutěže Měníme diabetes prostřednictvím umění. Současně byly vítězům ve všech kategoriích předány diplomy a věcné ceny.

Ceny pro vítěze nejmladší kategorie předala JUDr. Lenka Teska Arnoštová, náměstkyně ministra zdravotnictví. V dalších kategoriích předávali ceny JUDr. Václav Letocha, předseda Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR z.s., paní Zdeňka Staňková, předsedkyně spolku Diacel Písek a pan Ing. Miloslav Pačesný, předseda Diaklůubu Nová Paka z.s.

Celé setkání se konalo v přátelské předvánoční atmosféře a všem – hlavně rodinám oceněných dětí se velmi líbilo.

Jako každoročně setkání organizačně i materiálně zaštítila společnost Novo Nordisk, které patří poděkování.

JUDr. Václav Letocha

předseda sdružení

Příloha   Příloha   Příloha   Příloha   

13. 11. 2016, Mezinárodní den diabetu 2016

V rámci oslav Mezinárodního dne diabetu vyšel v deníku Metro soubor článků s přílohou dalších článků na internetu. Informaci o činnosti sdružení naleznete zde:

http://www.vsechno­ozdravi.cz/…-s-cukrovkou

JUDr. Václav Letocha

03. 11. 2016, Identifikační doplňky "Jsem diabetik"

Vážení rodiče,

na základě zaslaného dotazníku jsme zjistili, že zájem o označení ,,Jsem diabetik", v různém provedení je z 90%, proto Vám nabízíme kontakt na dodavatele:

www.healthinfo.cz

email: oliver.fiser (za­vinac) email.cz

mob: 602 769 517

Po podrobném osobním seznámení s dodavatelem a s jeho identifikačními doplňky, doporučujeme.

25. 05. 2016, Nová kniha DÍTĚ DIABETICKÉ MATKY

Příloha   

20. 05. 2016, Informace o konání 2. zasedání Republikového výboru /dále jen RV/ sdružení

V návaznosti na oznámení Ministerstva zdravotnictví ČR o přidělení státní dotace na projekty pomoci diabetickým dětem v ČR se dne 14. května 2016 konalo v Praze 2. zasedání RV Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR, z.s. s tímto programem:

 1. Kontrola plnění úkolů
 2. Zpráva o činnosti sekretariátu
 3. Zpráva o činnosti sdružení v roce 2015
 4. Zpráva o hospodaření v roce 2015
 5. Doplněný plán práce (projekty) na rok 2016 dle přidělené státní dotace
 6. Upravený rozpočet na rok 2016 dle přidělené státní dotace
 7. Různé

Dokumenty důležité pro činnost sdružení v letošním roce byly na zasedání projednány a schváleny. Sdružení tak bude pokračovat ve své činnosti a pořádat dia-tábory, přednáškovou činnost, doplňovat soupravu edukačních materiálů a uskuteční také průzkum, jak dále zaměřit vlastní činnost ke zkvalitnění péče o naše diabetické děti.

JUDr. Václav Letocha, předseda sdružení

04. 03. 2016, Smutná zpráva

S hlubokou lítostí Vám oznamuji, že v pondělí 29. února 2016 zemřel po krátké těžké nemoci

pan profesor MUDr. Jan Vavřinec, DrSc.

Opustil nás náš vzácný přítel a kamarád, moudrý, spravedlivý a férový člověk, vědec s obrovskou mozkovou kapacitou.

Od svých studií v letech 1967 – 1973 pracoval v oboru pediatrie.

Dlouhá léta vedl II. dětskou kliniku FN Motol a poté i Pediatrickou kliniku v Motole.

Účastnil se mnoha mezinárodních výzkumných projektů, z nichž mnohé v ČR vedl.

Od roku 2005 byl členem komise expertů EU v Bruselu pro diabetes mellitus.

Byl členem výboru České diabetologické společnosti, členem výboru St. Vincentské deklarace a zakládajícím členem Diabetické asociace ČR.

Byl rovněž členem American Diabetes Association (ADA), členem European Association for the Study of Diabetes (EASD) a mnoha dalších mezinárodních organizací.

Byl profesorem pediatrie na 2. a 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

Tisíce pacientů a stovky jeho žáků si ponesou hluboko v srdcích vzpomínku na něj.

Od roku 1985 se zasadil o zavedení intenzifikovaného režimu léčby diabetu 1. typu u dětí.

Od roku 1990 se podílel na založení a poté úzce spolupracoval se Sdružením rodičů a přátel diabetických dětí v ČR.

Ve spolupráci se sdružením se osobně podílel na převedení léčby diabetických dětí v ČR na humánní inzulíny a jejich vybavení selfmonitoringem.

Tím nesmazatelně vstoupí do historie péče o diabetické děti v České republice.

V roce 2015 mu bylo uděleno nejvyšší vyznamenání v oboru diabetologie – Výroční cena Diabetické asociace ČR – Za dlouholeté úsilí ke zkvalitnění péče o diabetické děti v ČR.

Jeho velkou láskou byla medicína, miloval ale i svou Šumavu a zahradu, rád houbařil, hodně četl.

Odešel velký člověk. Čest jeho památce.

Víte že...

Někdy se rodiče upnou k nemocnému dítěti a pozapomínají na ty zdravé. Vaše zdravé děti mají ale také své potřeby.

 
FN Motol
FN Královské Vinohrady