Diaděti v médiích

Video o měření glykémie a aplikaci inzulínu na diatáboře (léto 2016): VIDEO

Dětská cukrovka společně se Sdružením rodičů a přátel diabetických dětí v ČR byla tématem pořadu ČT Sama doma (leden 2013): VIDEO (pod videem můžete kliknout a zhlédnout jednotlivá témata pořadu, informace o sdružení jsou od 22. minuty pořadu)

Reportáž ČT z diatábora (srpen 2013): VIDEO

Článek v novinách Metro o cukrovce a Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR (červenec 2013)

Článek v časopise Můj předškolák o životě s cukrovkou, slavných diabeticích a Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR (říjen 2013)

Článek o diabetických dětech v mateřské škole (leden 2014)

O diabetu dětí na Rádiu Classic 5.února – 21.května 2014 – každou středu 7,45h, 12,45h a 17,45h. Více informací naleznete v Aktualitách.

Víte že...

V roce 1993 bylo s pomocí nadace Život s diabetem a pod záštitou Suverénního řádu maltézských rytířů zřízeno Edukační centrum pro diabetiky v Praze.

 
FN Motol
FN Královské Vinohrady