Poskytování zdravotní podpory a zdravotních služeb ve školách a školských zařízeních

Výzkum z r.2023 ve spolupráci s rodiči dětí s diabetem.

Rodiče byli požádáni předsedkyní Sdružení, zda by nemohli popsat své zkušenosti.

Prezentace z Konference Dětská diabetologie 2024

přednesla Mgr. Bc. Lucie Obrovská, Ph.D. z kanceláře Veřejného ochránce práv

Podobné příspěvky