Výukový program pro malé děti s diabetes mellitus

David Neumann, Bronislav Vavřinka, Bohdan Janák Dětská klinika FN Hradec Králové

Malé děti s diabetes mellitus jsou skupinou, která si zaslouží pozornost ošetřujících lékařů z několika důvodů. Prvním jsou úvodní klinické projevy, které mohou být odlišné od starších dětí. Dalším je jejich adaptace na chronickou nemoc, mnohdy velmi obtížná. Třetím důvodem je jejich edukace. Ta patří k nejdůležitějším součástem péče o diabetika. Malé děti ale obtížně rozumí standardním formám edukace, vysvětlování, proč si mají nechat líbit nepříjemnou léčbu a omezení, která s sebou diabetes přináší. Proto jsou obvykle edukováni rodiče malých dětí. Pochopení samotnými dětmi a personifikace problémů mimo dítě tak, jak ho znají z pohádek, ale pomáhá jejich ochotě spolupracovat.

Animovaný film

Od roku 2006 vznikala na půdě FN a LF UK v Hradci Králové série krátkých animovaných filmů, které právě malým dětem cukrovku vysvětlují. V 5 dílech celkem trvajících 35 minut se děti seznámí jak tělo funguje, co se děje při vzniku cukrovky i jaké jsou její úvodní příznaky, co mohou očekávat při hospitalizaci, jak působí intravenózně a následně podkožně podávaný inzulín i co musí umět z monitoringu. Jsou také seznámeny s dvěma hlavními akutními komplikacemi diabetu, ketoacidózou a hypoglykémií. Film je provázený deníkem diabetika, který má stejné obrázky i grafickou úpravu. Deník propojuje film a reálný svět dítěte. Autoři se snažili poskytnout filmem i v deníku dětem také co nejpevnější sociální oporu. Průvodce, doktor Hodný, dětem vysvětluje, provází a povzbuzuje. Cílovou skupinou jsou hlavně malé děti s recentní cukrovkou, ale také jejich rodiče, prarodiče a vrstevníci.

Plakát

Sociální opora se stala také důvodem ke vzniku plakátu. V době, kdy byl připravovaný film, se zdálo prospěšné spojit jeho vydání s plakátovací kampaní v České republice. A opět, ve stejné výtvarné úpravě se stejnými obrázky, jaké jsou ve filmu a v deníku. Pokud pak malé dítě, které zná výtvarný styl plakátu, skutečně cukrovkou onemocní, poskytne mu jeho zkušenost s plakátem zázemí. Postava doktora Hodného je totiž na plakátu zobrazena. Plakátovací kampaň má ale širší kontext, nejen úvodní sociální oporu pro nově zachycené malé děti s diabetem. Autoři doufají, že vyváženým způsobem upozorňuje veřejnost na riziko vzniku diabetes mellitus i v dětské populaci. Rodiče jsou pak klíčovými osobami pro časný záchyt diabetu a jsou cílovou skupinou pro plakát.

Kartička

Celá kampaň by byla lichá bez ochoty praktických dětských lékařů a lékařů z dětských oddělení plakáty umístit do čekáren a ambulancí, na místa, kde rodiče a děti informaci uvidí. Současně je ale jasné, že také plakáty samy o sobě nemusí stačit, a to zvláště pro často atypickou symptomatologii nově vzniklého diabetu u dětí. Proto je k plakátům přidána příznaková kartička, kterou lze vložit mezi pomůcky každodenní praxe a klade si za cíl být po ruce zvl. pro období respiračních epidemií, kdy příznaky různých stavů mohou být velmi blízké. Cílovou skupinou jsou zdravotničtí profesionálové.

Autoři a partneři projektu

Nápad na krátký animovaný film přinesl talentovaný 3D animátor. Plán oslovit malé děti doplnil a scénář napsal v té době jeho ošetřující dětský diabetolog. První díl o fyziologii metabolismu cukrů byl připraven za 6 měsíců. Po té se ukázalo, jak velký a nesnadný projekt je před nimi. Nakonec projekt  podpořily tři velké odborné společnosti – Česká diabetologická společnost, která také garantuje odborný obsah, Česká pediatrická společnost a Odborná společnost praktických dětských lékařů. O dotažení srozumitelnosti se postarali dětští diabetologové v ČR i mimo ni. Bez nápadů Dr. Iana Craigieho z Glasgow ve Skotsku by deník neměl originální kroužkovou vazbu a možnost výměny listů. Partnery se stala řada farmaceutických i mimofarmace­utických firem a Všeobecná zdravotní pojišťovna. O další distribuci sad deníku s filmem – pro další 3 roky je jich připraveno 1500 – bude pečovat Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR. Projekt by nebyl dokončen bez řady dalších lidí, kteří pomáhali s organizací, právním zázemím pro dosud neznámou oblast, umělců a muzikantů. Jim všem patří poděkování za dětské pacienty s cukrovkou. Spoluautory kartičky jsou renomovaní dětští diabetologové, asistentka Jitřenka Venháčová z FN Olomouc, profesor Jan Vavřinec z FN Praha Královské Vinohrady a profesor Jan Lebl z FN Praha Motol. Je jasné, že autoři a partneři, kteří se na tak rozsáhlém projektu podílí v jeho různých částech, jsou na sobě zcela nezávislí, přestože se spolu objevují jako ti, bez kterých by to nešlo.

Praktické použití sady plakátů a kartiček

V listopadu 2009 nabídl podporu projektu výbor OSPDL. A nemalou. Nabídl distribuci sad plakátů a kartiček v roce 2010 spolu s lednovým číslem Vox Pediatriae, který je dětské diabetologii věnovaný. Tak se Vám dostává do ruky něco, o čem jsme ještě před 2 lety pro naše pacienty s diabetem snili. Autorský záměr je následující. Snad se podařilo připravit natolik pěkné a poutavé plakáty, aby v místech kontaktu s dětskými pacienty vydržely 1 – 2 roky. Po té bychom rádi vyhodnotili stav dětí při diagnóze diabetu a poměr pozdních k časným záchytům. Pokud klesne incidence diabetické ketoacidózy, je na místě pokračovat. Příznakové kartičky jsou určené dětským lékařům a dětským sestrám v prvním kontaktu.

Závěr

V současné době jsou v ČR dostupné prostředky, jak zlepšit časný záchyt dětí s nově vzniklým diabetem a také jak malé děti vtáhnout do edukace a zlepšit jejich compliance. Pokud tyto prostředky zůstanou nevyužité nebo opomenuté, užitek nepřinesou. Cílová skupina je jasná 80 z 300 nových dětských diabetiků, kteří by měli být diagnostikováni dříve, než v některém ze stádií diabetické ketoacidózy.

Vybrané webové adresy
www.diab.cz – Česká diabetologická společnost; např. standardy péče o děti s diabetem
www.diadeti.cz a www.medatron.cz – ukázky animovaného filmu
www.vzp.cz – možnost stažení plakátu v uspokojivé kvalitě
www.divadlode­tem.cz – zázemí autorů písní a dabingu

Víte že...

Pokud onemocní dítě diabetem, jedná se vždy o diabetes mellitus 1. typu.

 
FN Motol
FN Královské Vinohrady