Výroční cena Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR za r.2022

24/03/2023
Události

Na konferenci Dětská diabetologie 2023 byla předána prof.MUDr. Zdeňkovi Šumníkovi, Ph.D., přednostovi Pediatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol Výroční cena Sdružení za r.2022, kterou udělil Republikový výbor Sdružení.

Pan profesor v minulosti zúčastnil jako lékař pobytu pro diabetické děti. 

Po celou dobu působí jako odborný garant  pro Sdružení na  žádostech o dotace pro MZ ČR Velice oceňujeme pomoc dětem - diabetikům v České republice i dlouhodobou spolupráci se Sdružením.

Cenu mu předala předsedkyně Sdružení Zdeňka Staňková