Zobrazit navigaci

Důležité dokumenty

Hledáte-li dokumenty Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí, naleznete je právě tady.

Dokumenty

Plán činnosti sdružení na rok 2023

V roce 2022 se sdružení bude dále podílet na jednáních s Ministerstvem zdravotnictví o udržení úrovně péče o diabetické děti. Bude pokračovat v edukaci diabetiků v edukačních centrech a v klubech při dia poradnách, bude pořádat dia tábory a víkendové pobyty pro diabetické děti. Podpoří FN Motol při pořádání diakongresu pro rodiny s diabetickým dítětem. Bude posílat edukační materiály rodinám s novým záchytem diabetu.

K 1.1.2023 registrovalo sdružení 1611 diabetických dětí, ale pouze část z tohoto počtu mělo uhrazené příspěvky za r.2022

Cíl:
Udržet úroveň péče o diabetické děti. Ve spolupráci s lékaři rozšiřovat podmínky pro edukaci.

K tomu:

  • cestou sdělovacích prostředků informovat o oprávněných potřebách rodin s diabetickými dětmi;
  • vyvolat jednání o situaci ve školství – MŠMT, Senát PČR a další institucemi ve spolupráci s pracovní skupinou pro chronicky nemocné děti
  • aktivně podporovat změny v legislativě pro chronicky nemocné děti
  • podílet se na edukaci diabetiků, zdravotnického personálu a na osvětě společnosti o diabetu;
  • informovat pacienty a rodiče o rozsahu úhrady zdravotní péče a zdravotnických pomůckách pro diabetiky;
  • informovat pacienty a rodiče o možnostech edukace, motivovat je k sebevzdělávání;
  • dále rozvíjet činnost edukačních center pro diabetiky;
  • navázat na vydávání edukačních materiálů a jejich reedicích;
  • napomáhat rozvoji činnosti klubů rodičů při dia poradnách;
  • ve spolupráci s kluby členů zajišťovat dia tábory a pobyty

Výroční zpráva 2021