Důležité dokumenty

Hledáte-li dokumenty Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí, naleznete je právě tady.

Dokumenty

Stanovy


Plán činnosti sdružení na rok 2024

V roce 2024 se Sdružení bude dále podílet na jednáních s Ministerstvem
zdravotnictví o udržení úrovně péče o diabetické děti. Bude pokračovat v edukaci
diabetiků v edukačních centrech a v klubech při dia poradnách, bude pořádat
diatábory a víkendové pobyty pro diabetické děti. Bude se účastnit různých jednání,
konferencí, kulatých stolů a dalších aktivit, které jsou přínosem pro děti s diabetem a
jejich rodiny. Podpoří FN Motol při pořádání diakongresu pro rodiny s diabetickým
dítětem. Bude posílat edukační materiály rodinám s novým záchytem diabetu.
K 1.1.2024 registrovalo Sdružení 1680 diabetických dětí, ale pouze část z
tohoto počtu mělo uhrazené příspěvky za r.2023


Cíl:
Udržet úroveň péče o diabetické děti. Ve spolupráci s lékaři rozšiřovat podmínky pro
edukaci.


K tomu:

 • cestou sdělovacích prostředků informovat o oprávněných potřebách rodin s
  diabetickými dětmi;
 • pokračovat v jednání o situaci ve školství- MŠMT, Senát PČR a další institucemi ve
  spolupráci s pracovní skupinou pro diabetické děti
 • aktivně podporovat změny v legislativě pro chronicky nemocné děti
 • podílet se na edukaci diabetiků, zdravotnického personálu a na osvětě společnosti
  o diabetu;
 • informovat pacienty a rodiče o rozsahu úhrady zdravotní péče a zdravotnických
  pomůckách pro diabetiky;
 • informovat pacienty a rodiče o možnostech edukace, motivovat je k
  sebevzdělávání;
 • dále rozvíjet činnost edukačních center pro diabetiky;;
 • navázat ve vydávání edukačních materiálů a jejich reedic;
 • napomáhat rozvoji činnosti klubů rodičů při dia poradnách;
 • ve spolupráci s kluby zajišťovat dia tábory
 • spolupracovat s rodiči v důležitých otázkách týkající se dětí s cukrovkou

Výroční zpráva 2023

Výroční zpráva za rok 2023

Rozvaha v plném rozsahu

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu

Plán činnosti sdružení na rok 2023

V roce 2022 se sdružení bude dále podílet na jednáních s Ministerstvem zdravotnictví o udržení úrovně péče o diabetické děti. Bude pokračovat v edukaci diabetiků v edukačních centrech a v klubech při dia poradnách, bude pořádat dia tábory a víkendové pobyty pro diabetické děti. Podpoří FN Motol při pořádání diakongresu pro rodiny s diabetickým dítětem. Bude posílat edukační materiály rodinám s novým záchytem diabetu.

K 1.1.2023 registrovalo sdružení 1611 diabetických dětí, ale pouze část z tohoto počtu mělo uhrazené příspěvky za r.2022

Cíl:
Udržet úroveň péče o diabetické děti. Ve spolupráci s lékaři rozšiřovat podmínky pro edukaci.

K tomu:

 • cestou sdělovacích prostředků informovat o oprávněných potřebách rodin s diabetickými dětmi;
 • vyvolat jednání o situaci ve školství – MŠMT, Senát PČR a další institucemi ve spolupráci s pracovní skupinou pro chronicky nemocné děti
 • aktivně podporovat změny v legislativě pro chronicky nemocné děti
 • podílet se na edukaci diabetiků, zdravotnického personálu a na osvětě společnosti o diabetu;
 • informovat pacienty a rodiče o rozsahu úhrady zdravotní péče a zdravotnických pomůckách pro diabetiky;
 • informovat pacienty a rodiče o možnostech edukace, motivovat je k sebevzdělávání;
 • dále rozvíjet činnost edukačních center pro diabetiky;
 • navázat na vydávání edukačních materiálů a jejich reedicích;
 • napomáhat rozvoji činnosti klubů rodičů při dia poradnách;
 • ve spolupráci s kluby členů zajišťovat dia tábory a pobyty

Výroční zpráva 2022

Výroční zpráva za r. 2022.pdf

Rozvaha_v_plném_rozsahu.pdf

Výkaz_zisku_a_ztráty_v_plném_rozsahu.pdf


Výroční zpráva 2021

vz21.zip