Diatábory

Z historie dia táborů

Vzhledem k náročné léčbě se diabetické děti nemohou účastnit škol v přírodě, táborů či školních výletů. Tolik potřebné pobyty v přírodě se svými zdravými kamarády a spolužáky jim byly po dlouhou dobu nedostupné. Teprve v osmdesátých letech, pod vedením Doc. MUDr. Aloise Kopeckého, CSc., z Fakultní nemocnice Motol, byly uspořádány první letní a zimní pobyty v přírodě pro diabetické děti – dia tábory. Byl to významný počin hned z několika důvodů. Děti v té době neměly možnost monitorovat glykémii – neměly glukometry. Na dia táboře, kde byl laboratorní přístroj na měření glykémie, tuto možnost měly, navíc podle potřeby i vícekrát denně. To umožňovalo úpravu dávek inzulínu při odlišné pohybové zátěži. Odborný lékař – diabetolog získával o jednotlivých dětech cenné informace, které následně využíval ke zdokonalení léčby.

Současnost

Situace se v mnohém změnila po vzniku Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v roce 1990. Po získání podpory Ministerstva zdravotnictví ČR zorganizovalo sdružení v průměru dvacet dia táborů ročně. Bylo to umožněno jednak zájmem rodičů a jejich pomocí při organizování, ale hlavně účastí mnoha dětských diabetologů.

Dia tábory se tak již pravidelně staly vhodným místem k získávání návyků potřebných pro kvalitní život s cukrovkou. Vedle zlepšení zdravotního stavu a zvýšení tělesné odolnosti zde děti pod vedením lékařů-diabetologů a odborných sester získávají zkušenosti s úpravami inzulínových dávek při změněné fyzické zátěži. Součástí dia táborů je i edukace. Děti vlastně po celý den získávají množství informací o léčbě, učí se počítat hodnoty jednotlivých složek stravy, odhadovat fyzickou náročnost různých sportů a současně si kontrolovat dopady na glykémii.

Pobyt v kolektivu dětí se stejnou nemocí pak snižuje pocit osamocení, umožňuje výměnu zkušeností s péčí o cukrovku i navázání nových přátelství. Na dia táboře děti poznávají svého pana doktora a sestřičku i jinak, než jen v bílém plášti v ambulanci. To je velice důležité k získání vzájemné důvěry, tolik potřebné pro spolupráci lékaře s dítětem.

Nezanedbatelný je i fakt, že rodiče si mohou – byť na krátký čas – odpočinout od trvalé zátěže, kterou tak statečně každodenně po dlouhá léta nesou.

Program

Nejen učení je náplní dia táborů. V prvé řadě je to zábava, odpočinek, sportování, soutěže, hry, táboráky, výlety. To vše se snažíme dětem v plné míře zajistit. Pod vedením odborných sportovních instruktorů děti v létě plavou, surfují, pořádají závody na lodičkách, v zimě se učí lyžovat. Seznamují se i s méně známými sporty. Oblíbené jsou také výlety na kolech i seznamování se s památkami v okolí místa dia tábora.

Diabetickým dětem tak poskytujeme to, co jim bylo po dlouhá léta nedostupné. Vedle vědomostí o své nemoci a nových kamarádství, které si z dia táborů odvážejí, se pak po prázdninách mohou v kolektivech svých zdravých vrstevníků podělit o své zážitky a netrpět již pocitem křivdy či méněcennosti.

Informace

Dia tábory pořádáme za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR.

Pro další informace o dia táborech pořádaných sdružením kontaktujte prosím jednotlivé dia kluby ve vašem regionu.

Plánované termíny ozdravných pobytů s edukací pro děti a dospívající si můžete stáhnout.


PLÁNOVANÉ TERMÍNY rehabilitačních a edukačních pobytů s edukací pro diabetické děti podporované dotacemi MZ ČR

– termíny si ověřte u pořadatelů, mohou se měnit Další akce pořádané kluby sdružení naleznete na webových stránkách jednotlivých klubů – viz sekce „Diakluby a regionální sdružení„.


PŘEHLED OZDRAVNĚ EDUKAČNÍCH POBYTŮ

Rok 2024


ZIMNÍ POBYT PRO DIABETICKÉ DĚTI

ZIMNÍ POBYT PRO DIABETICKÉ DĚTI
Místo: Čeřínek u Jihlavy, Chata Čeřínek
Termín: 18 1. – 21. 1. 2024
Organizátoři: Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR – Diaklub Jihlava
Informace a přihlášky: MUDr.Milan Brychta, tel. 606 938 059

ZIMNÍ POBYT PRO DIABETICKÉ DĚTI
Místo: Bedřichov v Jizerských horách Penzion U Elišky

Termín: 21.1. – 28.1. 2024
Organizátoři: DIACEL Písek, sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií, z.s. a
Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR
Informace a přihlášky: Zdenka Staňková, tel. 605 888 980, www.diacel.cz


LETNÍ POBYT PRO DIABETICKÉ DĚTI

LETNÍ POBYT PRO DIABETICKÉ DĚTI
Místo: RS Počta Štědronín

Termín: 29.6. – 13. 7. 2024
Organizátoři: DIACEL Písek, sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií, z.s. a
Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR
Informace a přihlášky: Zdenka Staňková, tel. 605 888 980, www.diacel.cz

LETNÍ POBYT PRO DIABETICKÉ DĚTI
Místo: Chtata Grúň, Staré Hamry

Termín: 1. 7. – 7. 7. 2024
Organizátoři: Centrum pro dítě s diabetem,z.s a Sdružení rodičů a přátel
diabetických dětí ČR
Informace a přihlášky: Bc.Lenka Lacinová, tel.731 501 122, www.ditesdiabetem.cz

LETNÍ POBYT PRO DIABETICKÉ DĚTI
Místo: Chata Kozubová, Beskydy

Termín: 13. 7. – 20.7. 2024
Organizátoři:. Klub mladých diabetiků, z.s. Opava a Sdružení rodičů a přátel
diabetických dětí v ČR
Informace a přihlášky: Štefan Kurinec, tel.603 358 771, www.diavylety.cz

LETNÍ POBYT PRO DIABETICKÉ DĚTI
Místo: penzion Magdalena Zámostí – Blata

Termín: 20. 7. – 28. 7. 2024
Organizátoři: Diaklub Nová Paka z.s. a Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v
ČR
Informace a přihlášky: Ing. Miloslav Pačesný, tel. 604 336428, www.diaklub-
novapaka.cz

LETNÍ POBYT PRO DIABETICKÉ DĚTI
Místo: Škola v přírodě, Prostřední Bečva

Termín: 27.7. – 7.8. 2024
Organizátoři: Centrum pro dítě s diabetem,z.s. a Sdružení rodičů a přátel
diabetických dětí v ČR
Informace a přihlášky: Bc.Lenka Lacinová, tel.731 501 122 www.ditesdiabetem.cz

LETNÍ POBYT PRO DIABETICKÉ DĚTI
Místo: Hotel Reoneo, Vermířovice

Termín: 3. – 10. 8. 2024
Organizátoři: Inzulínek, z.s. Přerov a Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v
ČR
Informace a přihlášky: informace a přihlášky: Alena Kadlčáková, tel. 604 440 023,
www.inzulinek.cz, inzulinek@inzulinek.cz

LETNÍ POBYT PRO DIABETICKÉ DĚTI
Místo: Lučany nad Nisou

Termín: 3. – 11.8. 2024
Organizátoři: DiaRoAD Kadaň Sdružení rodičů a přátel a diabetických dětí v ČR
Informace a přihlášky, Kamila Špatná, tel.734 236 309, www.diaroad.eu

LETNÍ POBYT PRO DIABETICKÉ DĚTI
Místo: Táborová základna Pozďatín

Termín: 10. – 17.8. 2024
Organizátoři: ViaDia, z.s. a Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR
Informace a přihlášky: Marie Smutná, tel. 723 364 641, klub@viadia.cz ,
www.viadia.cz

LETNÍ POBYT PRO DIABETICKÉ DĚTI
Místo: Kemp Ostružno

Termín: 10. -17.8. 2024
Organizátoři: Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR
Informace a přihlášky: Lukáš Bouda, tel.732 753 170

LETNÍ POBYT PRO DIABETICKÉ DĚTI
Místo: Prácheň u Horažďovic, stanové tábořiště

Termín: 10.8. – 24. 8. 2024
Organizátoři: Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR a FN Plzeň
Informace a přihlášky: MUDr. Karel Fiklík, tel. 737 916 434,
Karel.Fiklik@gmail.com

LETNÍ POBYT PRO DIABETICKÉ DĚTI
Místo: Radostín nad Oslavou, RZ Záseka

Termín:17. – 24.8. 2024
Organizátoři: Diaděti okresu Kladno – Rakovník a Sdružení rodičů a přátel
diabetických dětí ČR
nformace a přihlášky: Miroslav Danda, tel. 606 439 146, m.danda@volny.cz,
www.diadeti-kladno.cz

LETNÍ POBYT PRO DIABETICKÉ DĚTI
Místo: Olšina, Horní Planá

Termín: 24. – 31. 8. 2024
Organizátoři: Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí ČR – Diaklub Jihlava
Informace a přihlášky: MUDr. Milan Brychta, tel. 606 938 059


PODZIMNÍ POBYT PRO DIABETICKÉ DĚTI

PODZIMNÍ POBYT PRO DIABETICKÉ DĚTI
Místo: Chata Bílá, Beskydy

Termín 13. – 15.9. 2024
Organizátoři: Inzulínek, z. s., Přerov a Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí
ČR
Informace a přihlášky: Alena Kadlčáková, tel. 604 440 023, www.inzulinek.cz,
inzulinek@inzulinek.cz

PODZIMNÍ POBYT PRO DIABETICKÉ DĚTI
Místo: Deštné, chata Radost, Orlické hory

Termín: 25. – 29.9. 2024
Organizátoři: Cukříci, Klub rodičů a přátel diabetických dětí při diaporadně v Ústí
nad Orlicí a Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí ČR
Informace a přihlášky: Jana Brandejsová, tel. 777 613 761,
www.cukrici.netstranky.cz

PODZIMNÍ POBYT PRO DIABETICKÉ DĚTI
Místo: DIAdny Horská chata

Termín: 23. – 27.10 2024
Organizátoři: Centrum pro dítě s diabetem,z.s. a Sdružení rodičů a přátel
diabetických dětí v ČR
Informace a přihlášky: Bc.Lenka Lacinová, tel.731 501 122, www.ditesdiabetem.cz