INFORMACE KE ŠKOLNÍMU STRAVOVÁNÍ

Státního zdravotního ústavu – Oddělení podpory zdraví Pokud se setkáváte ve školách s problémy se stravováním dětí: Dle prohlášení ombudsmana by měla školní jídelna dětem se zdravotním omezením vyjít minimálně vstříc ohřevem vlastní stravy donesené z domova. U celiaků je to jeden z nejběžnějších způsobů zajištění dietní stravy ve školních jídelnách. druhým je příprava diety…

Klub mladých diabetiků Opava – Letní dia tábor – 2024 – KAPACITA JE NAPLNĚNA !!!

Klub mladých diabetiků Opava Letní dia tábor – 2024 Téma: TRUZ – TRénování Univerzální Záchranáři Místo: Horský hotel Kozubová, Milíkov 28, Milíkov – Beskydy Termín: 13. 7. – 20.7. 2024 Organizátoři:. Klub mladých diabetiků, z.s. Opava Informace a přihlášky: Štefan Kurinec, tel.603 358 771, www.klubmladychdiabetiku.cz