Konference Dětská diabetologie 2024

V termínu 22. a 23. března proběhla další konference Dětské diabetologie, která je každoročně realizovaná panem prof. MUDr. Zdeňkem Šumníkem a týmem FN Motol.

Program reflektoval na novinky, které posouvají obor dětské diabetologie dále. V minulých letech dominovaly na kongresech více technologie, nyní se více hovoří o včasných stádií diabetu a racionality zavedení populačního screeningu. Jedná se o projekt Betty, bez diabetu 1. typu. Projekt si klade za cíl odhalit cukrovku 1. typu u dětí ještě předtím, než se projeví. Včasná diagnostika umožní správné načasování léčby a předejte život ohrožujícím komplikacím, které začátek této nemoci často provázejí. Další a podrobnější informace: www.projekbetty.cz.

Nechyběly ani novinky v oboru možnosti využití umělé inteligence, využití kmenových buněk, nové možnosti léčby obezity a průlom v terapii lipodystrofií. Velmi zajímavá byla sekce Život s diabetem, kdy MUDr. Jana Komorousová přednesla situace k zamyšlení, kdy je vhodné poslat pacienta k psychologovi nebo psychiatrovi. Právě „dospívající“ adolescent s diabetem prochází různými obdobími, kdy by byla potřeba včasná intervence.

Mgr. Bc. Lucie Obrovská, Ph.D z kanceláře Veřejného ochránce práv přítomné seznámila s výstupem z dotazníkového šetření, který se zaměřoval na poskytování zdravotní podpory a zdravotních služeb ve školách a školských zařízeních. Na tuto problematiku je aktivní pracovní skupina, která pod vedením pana senátora Kantora. Mezi členy patří i prof. MUDr. Šumník a předsedkyně Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí Zdeňka Staňková, kteří se této problematice aktivně dlouhodobě věnují.

Pan prof. MUDr. Šumník poděkoval všem lékařům za doplňování údajů do databáze ČENDA – zkratka pro Českou národní dětskou diabetickou databázi. Jde o plně anonymizovanou webovou databázi, která shromažďuje základní údaje o léčbě, jejích komplikacích a kvalitě kompenzace českých diabetických dětí. Jednotlivá centra mají přístup pouze ke svým výsledkům, mohou však porovnat jednotlivé parametry s ostatními centry a tím zlepšovat své léčebné postupy.

Závěrečná sekce byla věnována kazuistikám. Nejemotivnější byla poslední, tu kterou přednesla MUDr. Podoláková, a jednalo se o téma Jak zvládat diabetes a závažné onkologické onemocnění. Na tomto osobním příběhu si přítomní mohli uvědomit, že i zdravotník je jen člověk a také občas pacient.

Ing et Mgr. Šimáčková Edita, Aliance pacientů s diabetem ČR

Staňková Zdeňka , Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR

Podobné příspěvky