Konference Dětská diabetologie 2024

V termínu 22. a 23. března proběhla další konference Dětské diabetologie, která je každoročně realizovaná panem prof. MUDr. Zdeňkem Šumníkem a týmem FN Motol. Program reflektoval na novinky, které posouvají obor dětské diabetologie dále. V minulých letech dominovaly na kongresech více technologie, nyní se více hovoří o včasných stádií diabetu a racionality zavedení populačního screeningu….

Diapozitiv – kapacita je naplněna

pořádá edukační víkend pro rodiny s diabetickými dětmi i dospělé diabetiky je letos tematicky zaměřený na sport a turistiku. Těšit se můžete na přednášku MUDr. Roberta Béma z pražského IKEMu, na individuální konzultace týkající se stravy, tukoproteinových jednotek, inzulinových pump a smyček, na soutěžní DIApozitivní kvíz o hodnotné ceny. Termím: 7.6. – 9. 6. 2024…

INFORMACE KE ŠKOLNÍMU STRAVOVÁNÍ

Státního zdravotního ústavu – Oddělení podpory zdraví Pokud se setkáváte ve školách s problémy se stravováním dětí: Dle prohlášení ombudsmana by měla školní jídelna dětem se zdravotním omezením vyjít minimálně vstříc ohřevem vlastní stravy donesené z domova. U celiaků je to jeden z nejběžnějších způsobů zajištění dietní stravy ve školních jídelnách. druhým je příprava diety…