Výroční cena Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR za rok 2023

V rámci slavnosti ke Světovému dni diabetu, která se konala v Praze na Staroměstské radnici, byla předána Výroční cena Sdružení za r.2023 zdravotní sestřičce Miloslavě Zajíčkové. Cenu udělil Republikový výbor Sdružení.

Paní Zajíčková pracovala od r.2000 jako edukační sestra ve FN Olomouc. V tu dobu byla na svém prvním pobytu pro diabetické děti, do kterých postupně zapojila i svou rodinu. Celkem se zúčastnila 19 pobytů.

Velký vliv na její profesní život měla paní doktorka Jitřenka Venháčová.

Nominace na Výroční cenu vyšla ze spolku Inzulínek Přerov. Slova paní Jouklové:

,,Pro nás všechny, co ji známe, je úžasný člověk – dia ANNDĚL se srdcem ze zlata a na správném místě“.

Cenu předala předsedkyně Sdružení Zdeňka Staňková

Přílohy

IMG_20231114_114229.jpg

Podobné příspěvky